Albinas Rimvydas Kunskas
2023 05 03

85 metai, kai Lingeryje (Panevėžio r.) gimė (1938) geografas, ekologas, gamtos m. dr. Albinas Rimvydas Kunskas. 1955 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1960 – Vilniaus universitetą. 1960–1990 dirbo Geografijos institute. 1990–1994 Aplinkos apsaugos departamento Ekspertizės valdybos viršininkas. Nuo 1993 Geografijos instituto ežerotyros ir pelkėtyros sektoriaus vadovas, nuo 1996 šio instituto pelkėtyros grupės vadovas. Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių, knygų autorius ir bendraautoris. Apdovanotas Valstybine J. Basanavičiaus premija (1993).

Stasys Šneideris
2023 05 03

105 metai, kai Varšaukoje (Panevėžio r.) gimė (1918) pedagogas, poetas, dramaturgas, prozininkas Stasys Šneideris (slap. Diemedis). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1940 baigė Ukmergės mokytojų seminariją. 1940–1945 dirbo Įstricos, Karsakiškio pradžios mokyklose. 1946–1961 kalintas tremtyje. 1978 apsigyveno Subačiuje. Periodikoje paskelbė eilėraščių, apsakymų. Mirė 1987 05 05 Subačiuje (Kupiškio r.), palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.