Karolis Rimtautas Kašponis
2023 07 24

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1933) pedagogas, choro dirigentas, muzikologas, humanitarinių m. dr., prof. Karolis Rimtautas Kašponis. 1956 baigė Vilniaus universitetą, 1962 – Lietuvos konservatoriją. 1956 įkūrė Ukmergės vaikų muzikos mokyklą ir iki 1959 buvo jos direktorius. 1959–1965 Vilniaus vaikų muzikos mokyklos, Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos, vėliau M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos teorinių dalykų dėstytojas. 1965–2007 Lietuvos konservatorijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas. Vadovavo chorams ir ansambliams. Sukūrė choro dainų, harmonizavo liaudies dainų. Knygų, vadovėlių autorius. Mirė 2018 04 07.

Kazimieras Sliekas
2023 07 24

155 metai, kai Daukniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1868) gydytojas Kazimieras Sliekas. 1887 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1893 – Kijevo universitetą. Baigęs studijas, grįžo į Lietuvą, apsigyveno Naujamiestyje (Panevėžio r.) ir vertėsi privačia gydytojo praktika. 1897 persikėlė į Novouzensko apskritį (Rusija), kur dirbo ligoninės vedėju. Nuo 1907 gyveno Panevėžyje, vertėsi privačia praktika. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mobilizuotas ir paskirtas Mogiliavo (Baltarusija) karo ligoninės ordinatorium. Iki 1918 dirbo Zimino medvilnės fabriko ligoninės vedėju Maskvoje. 1918–1923 – Panevėžio apskrities gydytojas. Aktyviai rėmė Panevėžio kultūrinį gyvenimą, talkino įkuriant draugiją „Aidas“ ir lietuvių klubą „Vienybė“. Mirė 1929 12 16 Panevėžyje.