Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
2023 09 01

30 metų, kai atidaryta (1993) Panevėžio 20-oji vidurinė mokykla. 1998 mokykla pavadinta „Šaltinio“ vardu. 2013 mokykla tapo progimnazija.

2023 09 01

40 metų, kai įsteigta (1983) Panevėžio statybininkų mokykla. 2000 kartu su kitomis dviem profesinėmis technikos mokyklomis perorganizuota į Profesinio rengimo centrą.

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla
2023 09 01

45 metai, kai atidaryta (1978) Panevėžio 13-oji vidurinė mokykla. 1995 mokyklai suteiktas Mykolo Karkos vardas. 2009 mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą.

Panevėžio Beržų progimnazija
2023 09 01

50 metų, kai atidaryta (1973) Panevėžio 10-oji vidurinė mokykla. 2001 mokykla reorganizuota į pagrindinę ir buvo vadinama Panevėžio Skaistakalnio pagrindine mokykla. Nuo 2017 – Beržų progimnazija.

2023 09 01

95 metai, kai Panevėžyje įvestas (1928) privalomas pradinis mokslas.

Felicija Bortkevičienė
2023 09 01

150 metų, kai Linkavičių dvare (Panevėžio r.) gimė (1873) spaudos darbuotoja, politikos ir visuomenės veikėja Felicija Bortkevičienė. 1890 baigė Vilniaus mergaičių gimnaziją. Studijavo Varšuvoje, privačiuose Moravskos moterų kursuose istoriją ir prancūzų kalbą. 1899–1915 gyveno Vilniuje. Dalyvavo Didžiojo Vilniaus seimo (1905) organizacinio komiteto darbe. 1920–1922 Steigiamojo Seimo narė. 1926 kandidatavo į LR prezidentus. Nuo 1906 laikraščių „Lietuvos ūkininkas“, „Lietuvos žinios“ leidėja. 1920 su kitais Kaune įkūrė knygų ir laikraščių leidimo bendrovę „Varpas“, iki 1940 – jos direktorė. 1931–1932 žurnalo „Varpas“ redaktorė. 1922–1936 – „Lietuvos žinių“ redaktorė. 1903–1906 ir 1906–1940 moksleivių šalpos draugijos „Žiburėlis“ pirmininkė, šelpė gabius studentus, rašytojus. Mirė 1945 10 21 Kaune.