Juozapas Jonas Skvireckas
2023 09 18

150 metų, kai Rinkūnuose (Pasvalio r.) gimė (1873) arkivyskupas metropolitas, vertėjas, prof. Juozapas Jonas Skvireckas. 1885–1892 mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje, 1892–1896 – Žemaičių kunigų seminarijoje, 1900 baigė Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge. 1899 įšventintas kunigu. 1900–1914 ir 1918–1938 Žemaičių kunigų seminarijoje, nuo 1922 ir Lietuvos universitete dėstė Biblijos įvadą, lotynų kalbą, katekizmą. 1919–1926 Žemaičių vyskupo pagalbininkas ir generalinis vikaras. 1926 balandį paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. Išvertė į lietuvių kalbą Bibliją, Naująjį Testamentą ir Senąjį Testamentą. Bendradarbiavo žurnaluose „Tėvynės sargas“, „Draugija“, „Soter“, „Naujoji romuva“, savaitraščiuose „Lietuvių laikraštis“, „Nedėldienio skaitymas“. Nuo 1945 gyveno Austrijoje. Mirė 1959 12 03 Zamse (Austrija).