Tomas Vidugiris
2023 09 20

130 metų, kai Palaukiuose (Panevėžio r.) gimė (1893) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, visuomenės veikėjas Tomas Vidugiris. Iki 1912 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1925 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų bendrąjį skyrių. 1914 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. 1919 tapo Panevėžio atskirojo bataliono savanoriu. 1919 balandžio–rugpjūčio mėn. dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovose su bolševikais šalia Karsakiškio, Panevėžio, Paliūniškio. Ilgą laiką tarnavo Ketvirtajame pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulke įvairių kuopų vadu, nuo 1935 liepos – pulko vado padėjėjas. 1935–1940 Kupiškio įgulos viršininkas. 1936 suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui iš kariuomenės pasitraukė. Nuo 1941 Panevėžio burmistras. Nuo 1948 gyveno Anglijoje. 1953–1978 Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos centrinio skyriaus pirmininkas, sąjungos garbės narys. Bendradarbiavo „Santarvėje“, „Europos Lietuvyje“, „Karo archyve“. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1919), DLK Gedimino 3-iojo (1939) ir 4-ojo (1928) laipsnio ordinais, Nepriklausomybės medaliu (1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2008). Mirė 1979 04 27 Londone (Anglija), perlaidotas Palaukiuose.