Kalnapilio arena
2023 10 24

15 metų, kai Panevėžyje atidaryta (2008) universali sporto arena „Cido“. Nuo 2023 01 04 – „Kalnapilio“ arena.

Vidutė Emilija Janauskaitė-Sereikienė
2023 10 24

80 metų, kai Preidžiuose (Panevėžio r.) gimė (1943) poetė, publicistė Vidutė Emilija Janauskaitė-Sereikienė. 1961–1965 mokėsi Panevėžio politechnikume, 1969–1974 studijavo Maskvos standartizacijos ir metrologijos institute, 1999–2003 – Vilniaus parapsichologijos akademijoje. 1965–1984 dirbo Panevėžio baldų fabrike, 1984–1999 AB „Malsena“. Buvo Panevėžio r. laikraščio „Tėvynė“ korespondentė. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio r. literatų klubo „Polėkis“, Pasvalio r. literatų klubo „Užuovėja“ narė. Jos kūryba išspausdinta „Ūkininke“, „Lietuvos aide“, „Panevėžio balse“, „Sekundėje“, „Tėvynėje“ ir kituose periodiniuose leidiniuose. Išleido poezijos knygų. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pripažinta Lietuvos kultūros šviesuole (2000), suteiktas Nusipelniusios Lietuvos kaimo rašytojos vardas (2018).

Jonas Paliūkas
2023 10 24

110 metų, kai Varakiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) kunigas Jonas Paliūkas. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje. 1942 įšventintas į kunigus. 1943 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Vikaras, kapelionas Varėnos, Ukmergės, Marijampolės parapijose, nuo 1947 – vikaras Žemaičių Kalvarijoje, nuo 1949 – Janapolės klebonas. 1950 sovietinės okupacinės valdžios areštuotas, nuteistas, kalėjo Rusijos lageriuose. Grįžęs į Lietuvą klebonavo Medingėnuose, nuo 1965 altarista Akmenėje, nuo 1969 Aleksandrijos, vėliau – Klykolių klebonas, nuo 1978 altarista Tveruose. Liturginių knygų sudarytojas, giesmių autorius. Mirė 1990 02 04 Tveruose (Telšių r.).

Rapolas Šaltenis
2023 10 24

115 metų, kai Klevėnuose (Anykščių r.) gimė (1908) literatūrologas, pedagogas, publicistas Rapolas Šaltenis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1938 Vytauto Didžiojo universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą bei germanistiką. 1938–1941 mokytojavo Kaišiadorių, 1942 – Ukmergės A. Smetonos gimnazijose. 1943–1944 Anykščių progimnazijos ir gimnazijos direktorius. Nuo 1945 gyveno Utenoje. Iki 1972 įvairių Utenos mokyklų ir gimnazijų mokytojas, direktorius. Mokytojų profesinės sąjungos, Žurnalistų profesinės sąjungos, Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Paskelbė biografinių apybraižų, memuarų, išvertė Vydūno, L. Rėzos vokiškų darbų. Apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1999). Utenos miesto garbės pilietis. Mirė 2007 10 12 Utenoje.