Antanas Lalis
2023 11 16

150 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1873) leksikografas, spaudos darbuotojas, vertėjas Antanas Lalis. 1889–1894 mokėsi Mintaujos gimnazijoje. Nuo 1895 gyveno JAV, nuo 1896 dirbo lietuviškų laikraščių („Darbininkas“ׅ, „Nauja draugija“, „Ateitis“, „Lietuva“, „Naujienos“) redakcijose. 1905–1908 lankė paskaitas Berno universitete. 1931 grįžo į Lietuvą. Nuo 1944 gyveno Panevėžyje, dirbo Panevėžio mėsos kombinate, Panevėžio medicinos seserų mokykloje, Panevėžio komunalinio ūkio kontoroje ir rengė žodynus. Parengė lietuvių-anglų, anglų-lietuvių, lenkų-lietuvių kalbų žodynus, išvertė į anglų kalbą Lietuvos himną. Mirė 1960 02 17 Panevėžyje.