Vladas Būtėnas
2023 12 02

100 metų, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1923) žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas Vladas Būtėnas. 1939 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1946–1949 Flensburge (Vokietija) baigė mokytojų kursus ir mokytojavo. Nuo 1949 gyveno JAV. 1967–1978 dirbo laikraščio „Draugas“ spaustuvėje, 1978–1991 radijo stotyje „Amerikos balsas“. Dalyvavo Lietuvių fronto bičiulių veikloje: 1962–1963 Čikagos apygardos pirmininkas, 1965–1967 centro valdybos vicepirmininkas. 1962–1965 JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros fondo vicepirmininkas. 1973–1978 Lietuvių fondo valdybos narys informacijai. Lietuvių žurnalistų sąjungos narys. Bendradarbiavo „Drauge“, „Dirvoje“, „Tėviškės žiburiuose“. Knygų autorius. Pelnė Lietuvių katalikų mokslų akademijos žurnalistikos premiją (1973). Mirė 1993 11 07 Čikagoje (JAV).