Antanas Stapulionis
2023 12 06

130 metų, kai Gustoniuose (Pasvalio r.) gimė (1893) Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Antanas Stapulionis. 1914 baigė Kauno „Saulės“ draugijos mokytojų seminariją ir mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo kovose. Grįžęs į Lietuvą, mokytojavo Joniškėlyje. Nuo 1919 Joniškėlio atskirojo partizanų bataliono vadas. Dalyvavo nepriklausomybės kovose Pasvalio, Vaškų, Krinčino, Daujėnų ir Linkuvos valsčiuose, Biržų krašte. Vėliau tarnavo įvairiuose Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulkuose. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1928 pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1939 paskirtas Panevėžio apskrities komendantūros komendantu. 1940 iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metais dirbo valdininku Panevėžio miesto savivaldybėje, nuo 1941 Panevėžio apskrities apsaugos viršininkas, 1941–1943 Panevėžio apskrities mokesčių inspektorius. Nuo 1949 gyveno JAV. 1952–1954 Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Bostono skyriaus pirmininkas. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1920), Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio (1938), DLK Gedimino 3-iojo laipsnio (1929), Šaulių žvaigždės (1938) ordinais, Savanorių (1928), Lietuvos nepriklausomybės (1928), Šaulių žvaigždės (1939) medaliais. Mirė 1978 07 03 Floridoje (JAV), 1995 05 27 perlaidotas Joniškėlyje (Pasvalio r.).