Aloyzas Vidugiris
2023 12 25

95 metai, kai Gakūnuose (Panevėžio r.) gimė (1928) kalbininkas, dialektologas, žodynininkas, humanitarinių m. dr., prof. Aloyzas Vidugiris. 1943–1944 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1954 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1954–2001 dirbo Lietuvių kalbos institute. Tyrė lietuvių kalbos paribio ir už Lietuvos sienų esančias lietuvių tarmes. Išleido knygų, paskelbė straipsnių dialektologijos, kalbos kultūros klausimais. Pelnė Lietuvos mokslo premiją (1994, su kitais), J. Basanavičiaus premiją (1994), apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2002). Mirė 2016 03 05 Vilniuje.

Alfonsas Dagelis
2023 12 25

100 metų, kai Juostininkuose (Anykščių r.) gimė (1923) žurnalistas Alfonsas Dagelis. 1944 baigė Panevėžio gimnaziją, 1958 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1946–1949 Kupiškio apskrities laikraščio „Stalino keliu“ redaktorius. 1949–1953 laikraščio „Tiesa“ korespondentas Šiaulių srityje. 1953–1956 laikraščio „Panevėžio tiesa“ redakcijos skyriaus vedėjas, 1956–1982 redaktorius. Parašė keletą leidinių apie Panevėžį. LSSR nusipelnęs žurnalistas (1973). Mirė 1982 02 01 Panevėžyje.