„Laisvas žodis“
2023 12 30

35 metai, kai pasirodė (1988) Panevėžio laikraštis „Laisvas žodis“ – Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Panevėžio tarybos leidinys (anksčiau leistas „Sąjūdžio žodis“). Leistas iki 1993.

Vincas Stonis
2023 12 30

130 metų, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1893) kunigas, poetas Vincas Stonis (tikr. Kazimieras Žitkevičius, Žitkus). Mokėsi Panevėžyje. 1919 baigė Kauno kunigų seminariją, įšventintas kunigu. Paskirtas Kauno Šančių bažnyčios vikaru. 1920–1921 dirbo „Ateities“ redakcijoje. Vėliau kunigavo Antalieptėje, dėstė tikybą Kauno Kazimieriečių mergaičių gimnazijoje ir S. Daukanto mokytojų seminarijoje. 1932–1940 moksleivių ir studentų ateitininkų kapelionas. 1937 pedagoginį darbą nutraukė. Kurį laiką Kaune buvo altarista, vėliau Benediktinių bažnyčios rektorius, Prisikėlimo bažnyčios klebonas. 1953–1959 Kauno kunigų seminarijos rektorius. Nuo 1958 Kauno kapitulos kanauninkas, nuo 1965 Vilijampolės parapijos altarista. Spausdino eilėraščius „Ateityje“, „Draugijoje“, „Pavasaryje“, „Naujojoje Romuvoje“. Išleido poezijos rinkinių, parengė tikybos vadovėlių, išvertė rusų literatūros klasikų kūrinių, parašė atsiminimų apie B. Sruogą, V. Mykolaitį-Putiną. Mirė 1986 02 24 Kaune.