Zenonas Tarakevičius
2024 01 03

85 metai, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1939) dailininkas animatorius, animacinių filmų režisierius Zenonas Mindaugas Tarakevičius. Pieštos animacijos pradininkas Lietuvoje. 1951–1958 mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, 1987–1988 studijavo LSSR kultūros darbuotojų tobulinimosi institute, 1989–1990 SSSR visasąjunginiame kvalifikacijos kėlimo institute. 1962–1966 Kauno radijo gamyklos mėgėjiškos kino studijos „Banga“ animatorius, režisierius. 1964 nupiešė pirmąjį Lietuvoje animacinį filmą „Vilkas ir siuvėjas“. 1988–1991 Lietuvos kino studijos Animacijos sk. dailininkas animatorius, režisierius. 1991–2005 Vilniaus animacinių filmų studijos „Vilanima“ dailininkas animatorius, nuo 2005 studijos „Vilniaus animacija“ animatorius. Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. Mirė 2022 06 05 Kaune.

Vytautas Kalinauskas
2024 01 03

95 metai, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1929) dailininkas grafikas, tapytojas, scenografas Vytautas Kalinauskas. 1947–1950 lankė J. Miltinio vaidybos studiją  Panevėžio dramos teatre. Nuo 1958 dalyvavo parodose, sukūrė scenografijų daugiau kaip 30 spektaklių (taip pat ir Panevėžio dramos teatro), 11 kino filmų. Apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1999). Mirė 2001 06 14 Vilniuje.

Petras Zablockas
2024 01 03

110 metų, kai Smaliečiuose (Biržų r.) gimė (1914) pedagogas, poetas Petras Zablockas (slap. Širvėnas). Panevėžyje baigė iš Klaipėdos perkeltą Pedagoginį institutą. Iki tremties mokytojavo Pasvalio r. Po karo, grįžęs iš Sibiro tremties, apsigyveno Panevėžyje. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygą. Mirė 2008 07 13 Panevėžyje, palaidotas Biržuose. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.