Alfonsas Sušinskas
2024 01 25

115 metų, kai Rygoje gimė (1909) kunigas, literatas Alfonsas Sušinskas. 1929 baigęs Biržų gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1934 įšventintas kunigu. 1935–1940 Panevėžio vyskupijos katalikiškojo jaunimo vadovas, 1941–1944 Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijų kapelionas. Nuo 1949 gyveno JAV. Išleido knygelę „Jaunystės maršas“ (1937), išleistas jo straipsnių rinkinys (2011). Mirė 1966 06 18 Braddock (JAV).

Karolis Zaluskis
2024 01 25

230 metų, kai Varšuvoje gimė (1794) vienas iš 1831 sukilimo vadų Lietuvoje grafas Karolis Zaluskis. 1826–1831 Upytės apskrities bajorų maršalka. 1831 vadovavo Upytės, Ukmergės, Užnerio (Švenčionių) apskričių sukilėlių kariuomenei. Imperatorius Nikolajus I pažadėjo amnestiją tiems, kas paliks sukilėlių gretas. Atsakydamas į tai K. Zaluskis Panevėžio turgaus aikštėje viešai sudegino imperatoriaus manifestą. Sukilimui pralaimėjus apsigyveno Lenkijoje. Mirė 1845 11 28 Ivoničiuje (Lenkija).