Danutė Marija Kažukauskienė
2024 01 28

80 metų, kai Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė (1944) ekonomistė, auditorė, politikė Danutė Marija Kažukauskienė. 1950–1961 mokėsi Panevėžio 5-ojoje vidurinėje mokykloje. 1967 baigė Vilniaus universitetą. 1997–2000 ir 2011–2015 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė, 2010–2011 mero patarėja. 2000–2009 Panevėžio miesto savivaldybės kontrolierė. 2011–2020 UAB „Audito sėkmė“ direktorė. Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacijos tarybos narė, Rotary klubo „Arta“ narė, Panevėžio politikių klubo „Veiklios moterys“ valdybos narė, Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus narė, Lietuvos audito rūmų narė. Mirė 2023 07 11.

Teofilis Tilvytis
2024 01 28

120 metų, kai Gaidžiuose (Utenos r.) gimė (1904) rašytojas, spaudos darbuotojas Teofilis Tilvytis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924–1925 mokėsi Tautos teatro vaidybos studijoje. Nuo 1926 bendradarbiavo su keturvėjininkais. Dirbo savaitraščio „Kuntaplis“, žurnalų „Raštai“ ir „Pergalė“ redakcijose. 1944–1945 LSSR rašytojų sąjungos valdybos sekretorius. 1947–1963 LSSR AT deputatas. Išleido eilėraščių rinkinių, poemų, romanų, išvertė A. Puškino, I. Krylovo, A. Bloko, V. Majakovskio kūrinių. Mirė 1969 05 05 Vilniuje.