Petras Lelis
2024 02 18

120 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius, architektas Petras Lelis. 1921 baigė 6-ias Panevėžio gimnazijos klases. 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1930 Kano universitetą Prancūzijoje. 1937–1944 dirbo Panevėžio apskrities inžinieriumi. Projektavo ir tiesė kelius, tiltus, statė mokyklas ir kt. visuomeninius pastatus. Tarp svarbesnių darbų – Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai (dab. Panevėžio rajono poliklinika). Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo spaudoje, išleido atsiminimų knygą. Mirė 1984 04 15 Toronte (Kanada).

Feliksas Bielinskis
2024 02 18

120 metų, kai Vynupėje (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius, architektas, doc. Feliksas Bielinskis. Baigęs Panevėžio gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. 1938–1940 ir 1944–1946 Kauno miesto architektas. 1938–1940 1944–1950 dėstė Kauno valstybiniame universitete, 1951–1963 Kauno politechnikos institute. 1963–1980 dirbo Statybos ir architektūros institute. Paruošė ir įgyvendino Uliūnų ir Geležių bažnyčių (Panevėžio r.) rekonstrukcijas. Išleido keletą albumų, vienas leidinių „Lietuvių liaudies menas. Architektūra“ (1957–1965) ir „Lietuvių liaudies menas: Mažoji architektūra“ (1970) sudarytojų. Mirė 1986 02 13 Kaune.