Bronius Kačkus
2024 02 19

95 metai, kai Garančiškėje (Kauno r.) gimė (1929) inžinierius, socialinių m. dr. Bronius Kačkus. 1953 baigė Kauno politechnikos institutą, atvyko į Panevėžį, dirbo Cukraus fabrike inžinieriumi, direktoriumi. 1963–1987 Panevėžio miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas. Visuomeninės organizacijos „Vilniaus panevėžiečių klubas Nevėžis“ vadovas. Išleido keletą knygų, paskelbė straipsnių. Savo darbuose nagrinėjo Panevėžio ekonomiką, pramonę.