Algirdas Dauknys
2024 02 20

65 metai, kai Vaišvilčiuose (Panevėžio r.) gimė (1959) kunigas Algirdas Dauknys. 1978 baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1980–1985 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Baigė Briuselio teologijos institutą. Klebonavo Panevėžio r. Naujamiesčio ir Berčiūnų bažnyčiose. Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčios rektorius. Naujamiestyje įkūrė „Europos mokyklą“. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas (2016).

Kazimieras Mikolajūnas
2024 02 20

130 metų, kai Alantėse (Panevėžio r.) gimė (1894) karo aviacijos pulkininkas leitenantas Kazimieras Mikolajūnas (Mikalajūnas). 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1919 savanoriu įstojo į Panevėžio batalioną ir dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. Mokėsi Karo aviacijos mokyklos Mokomojoje eskadrilėje, Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursuose. 1940 iš kariuomenės atleistas. Nuo 1952 gyveno JAV, dirbo dienraščio „Draugas“ spaustuvėje). Apdovanotas Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1929), Savanorių (1929), Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais, „Plieno sparnų“ garbės ženklu (1937). Mirė 1993 01 04 Čikagoje (JAV).