Rimantas Gudelis
2024 02 29

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1964) kunigas, teologijos m. dr. Rimantas Gudelis. 1982 baigė Panevėžio 9-ąją vidurinę mokyklą, Kauno politechnikos institute įgijo silikatų technologo specialybę. 1985–1990 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1990 įšventintas kunigu. Nuo 2002 klebonavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, 2008–2019 – Kupiškio parapijos dekanas. 2004–2019 kunigavo Sankt Peterburgo (Rusija) Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, katalikų dvasinės seminarijos rektorius. Organizavo tremtinių kapų tvarkymą bei atminimo įamžinimą Rusijoje. 1994 Naujamiestyje restauravo parapijos namus, juose įkūrė rajono muzikos mokyklos filialą. Restauravo Bistrampolio dvarą (Panevėžio r.), pritaikė jį kultūros ir turizmo reikmėms. Nuo 2003 dvare organizuoja Bistrampolio muzikos festivalius. Išvertė teologinio turinio knygą, parengė leidinį apie Berčiūnų kryžiaus kelią.