Markas Ekstrandas
2024 03 04

70 metų, kai Sietle (JAV) gimė (1954) stiklo menininkas Mark Whitaker Eckstrand. Yra įgijęs mechanikos inžinerijos išsilavinimą. Baigė Vašingtono dailės universitetą, Sietle įsteigė dvi meninio stiklo dirbtuves. Dėstytojavo daugelyje pasaulio šalių: JAV, Brazilijoje, Austrijoje, Japonijoje, Čekijoje, Latvijoje, Lietuvoje. 2008 apsigyveno Panevėžyje, įsteigė personalines stiklo dirbtuves. Dalyvauja stiklo simpoziumuose, parodose bei projektuose Lietuvoje ir užsienyje, vykdo edukacinius meninius projektus su vaikais.

Karolina Masiulytė Paliulienė
2024 03 04

75 metai, kai Paryžiuje (Prancūzija) gimė (1949) aktorė, visuomenės veikėja, verslininkė Karolina Nendrė Masiulytė-Paliulienė. Paryžiuje baigė Š. Dulino teatro studiją, dirbo teatre, televizijoje. Atgavusi senelio Juozo Masiulio knygyną Panevėžyje, 1993 grįžo gyventi į Lietuvą. Vėliau įsteigė dar keturis jo vardo knygynus ir kituose Lietuvos miestuose. Aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime. Į prancūzų kalbą išvertė K. Donelaičio „Metus“ (2019). Pelnė aukščiausią Prancūzijos apdovanojimą – Prancūzijos garbės legiono ordiną ir ordino kavalieriaus „Chevalier de la legion d’honneur“ vardą (2017). Metų panevėžietė (2017). G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė (2018).

Juozas Masilionis
2024 03 04

110 metų, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1914) lituanistas, pedagogas Juozas Masilionis. 1925–1933 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Priklausė „Meno kuopai“, 1932–1933 jos pirmininkas. 1933–1938 studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Nuo 1949 gyveno JAV. Nuo 1952 mokytojavo Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje, nuo 1979 dėstė ir Čikagos pedagoginiame lituanistikos institute. Bendradarbiavo spaudoje, išleido JAV lituanistinėms mokykloms skirto vadovėlio „Lietuvių literatūra“ 4 dalis, monografijos „Panevėžys“ (1963) redaktorius ir straipsnių autorius. Mirė 2000 12 16 Čikagoje (JAV).