2024 03 19

95 metai, kai pradėtas leisti (1929) Panevėžio mokytojų seminarijos vyrų ateitininkų kuopelės laikraštis „Minčių vainikas“. Redagavo J. Lapienis. Leistas iki gegužės mėn.

Juozas Čerkesas Besparnis
2024 03 19

140 metų, kai Bernotuose (Panevėžio r.) gimė (1884) poetas, rašytojas, publicistas Juozas Čerkesas (slap. Besparnis). Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1907 buvo Panevėžio kultūros draugijos „Aidas“ sekretorius. 1918 įsteigė Panevėžio apskrities parapijų komitetą, buvo vienas jo vadovų. Nuo 1920 Panevėžyje dirbo įvairiose valdžios įstaigose, vertėsi advokato praktika. Paskelbė straipsnių, feljetonų, išleido 2 eiliuotos kūrybos rinkinius. Mirė 1949 10 16 Panevėžyje.