Viktoras Januškevičius
2024 03 21

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1949) muzikos pedagogas Viktoras Januškevičius. 1970 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1984–1993 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, 1993–2005 Panevėžio konservatorijoje, nuo 2006 Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Surengė viešų paskaitų ciklus apie muziką Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Mokslinių metodinių konferencijų vadovas.

Vytautas Skuodis
2024 03 21

95 metai, kai Čikagoje (JAV) gimė (1929) geologas, gamtos m. dr., doc. Vytautas Skuodis (Scott). 1941–1948 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1948–1953 studijavo Vilniaus valstybiniame universitete. 1953–1969 dirbo Visasąjunginiame institute „Hidroenergprojekt“ (vėliau „Hidroprojekt“). 1969–1978 dėstė Valstybiniame Vilniaus universitete. Nuo 1972 dalyvavo pasipriešinimo sovietinei okupacijai judėjime. Buvo Helsinkio grupės narys, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto narys. 1979 už antisovietinę veiklą suimtas, kalėjo Baraševo lageryje (Mordovija). Nuo 1989 gyveno JAV, aktyviai skleidė žinias apie padėtį SSRS okupuotoje Lietuvoje. 1992–2001 Vilniaus universiteto docentas. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinis direktorius (1994–1997). Bendradarbiavo nelegalioje antisovietinėje spaudoje. Parašė knygų, sudarė leidinių. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3 laipsnio ordinu (1999). Mirė 2016 12 07 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.