Žiburėlis
2024 03 31

130 metų, kai G. Petkevičaitė-Bitė ir J. Juškytė įkūrė (1894) moksleivių ir studentų šelpimo draugiją „Žiburėlis“. Nuo 1903 draugijos centras buvo Vilniuje, nuo 1920 – Kaune,  skyriai veikė Panevėžyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Marijampolėje. 1940 SSRS okupavus Lietuvą draugija uždaryta.

Antanas Macijauskas
2024 03 31

150 metų, kai Pasvaliečiuose (Biržų r.) gimė (1874) knygų leidėjas, inžinierius, visuomenės veikėjas Antanas Macijauskas (Maciejauskas). 1891 baigė Panevėžio realinę mokyklą, 1898 Peterburgo technologijos institutą. Vadovavo P. Vileišio 1900  įsteigtoms mechanikos dirbtuvėms Vilniuje. 1902–1913 dirbo fabrikų inspektoriumi Rygoje. 1919 grįžęs į Lietuvą, tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos geležinkelių vadovu. 1922–1923 Lietuvos atstatymo komisaras. Vertėsi privačia statybų inžinieriaus praktika. Aktyvus lietuviškos nelegalios spaudos bendradarbis ir kovotojas už jos draudimo panaikinimą. 1900 išleido pirmąjį originalų lietuvišką žemėlapį „Žemėlapis lietuviškai latviško krašto“. Mirė 1950 03 28 Daumėnuose (Biržų r.).