Emilija Juzulėnienė
2024 04 01

115 metų, kai Pilviškiuose (Anykščių r.) gimė (1909) pedagogė, kraštotyrininkė Emilija Juzulėnienė. 1929 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1934–1937 studijavo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 1946 gyveno Panevėžyje. 1946–1953 Panevėžio mokytojų seminarijos pedagoginės praktikos dėstytoja. 1954–1959 dirbo Panevėžio 4-ojoje vidurinėje mokykloje chemijos mokytoja, nuo 1960 Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja. Aktyviai dalyvavo Tėviškės pažinimo draugijos Panevėžio skyriaus veikloje. Apdovanota Gedimino ordino medaliu (1999). Mirė 2004 08 09 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

1794 sukilimas
2024 balandis

230 metų, kai Lietuvoje prasidėjo (1794) Tado Kosciuškos vadovaujamo sukilimo kariniai veiksmai. Prisiekusios kovoti už savo šalies laisvę prie sukilėlių vienos pirmųjų prisijungė ir Panevėžyje stovėjusios Lietuvos kariuomenės dalys.

2024 balandis

770 metų, kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose – Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos 1254 balandžio mėn. akte dėl Žiemgalos žemių padalijimo – paminėta Upytės žemė.