Jonas Biliūnas
2024 04 11

145 metai, kai Niūronyse (Anykščių r.) gimė (1879) rašytojas Jonas Biliūnas. Studijavo Dorpato (dab. Tartu) universitete, Leipcigo aukštojoje prekybos mokykloje, Ciuricho universitete. 1902–1903 gyveno Panevėžyje, vertėsi privačiomis pamokomis, rašė į lietuviškus laikraščius, organizavo Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą. Parašė straipsnių ekonominiais ir politiniais klausimais, lyrinės prozos pradininkas Lietuvoje. Mirė 1907 12 08 Zakopanėje (Lenkija).

1794 sukilimas
2024 balandis

230 metų, kai Lietuvoje prasidėjo (1794) Tado Kosciuškos vadovaujamo sukilimo kariniai veiksmai. Prisiekusios kovoti už savo šalies laisvę prie sukilėlių vienos pirmųjų prisijungė ir Panevėžyje stovėjusios Lietuvos kariuomenės dalys.

2024 balandis

770 metų, kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose – Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos 1254 balandžio mėn. akte dėl Žiemgalos žemių padalijimo – paminėta Upytės žemė.