Raimundas Alekna
2024 04 16

65 metai, kai Subačiuje (Kupiškio r.) gimė (1959) medikas, psichiatras psichoterapeutas, politikas Raimundas Alekna. 1977 baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą, 1985 Kauno medicinos institutą. 1986–1995 dirbo Panevėžio medicinos įstaigose. 1995–1997 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys, mero pavaduotojas. 1997–2000 LR Seimo narys. 1999–2000 LR sveikatos apsaugos ministras. 2003–2015 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. 2010–2011 Vilniaus miesto meras. Šiuo metu „Ąžuolyno klinikos“ direktorius.

Gražina Kliaugienė
2024 04 16

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1944) menotyrininkė, dailės kritikė Gražina Kliaugienė. 1964–1966 studijavo Vilniaus universitete (mediciną ir geologiją), 1974 baigė Lietuvos dailės institutą. 1968–1973 gyveno Panevėžyje, nuo 1970 dirbo „Ekrano“ gamykloje Pramoninės estetikos biuro dailininke, nuo 1972 kino teatro „Raketa“ dailininke, nuo 1973 Panevėžio miesto Kultūros skyriaus dailės būrelio vadove. Nuo 1972 skelbė straipsnius (parašė daugiau kaip 300) periodiniuose leidiniuose „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Pergalė“, „Krantai“, „7 meno dienos“ ir kt. Mirė 1995 09 15 Vilniuje.

Antanas Liesys
2024 04 16

105 metai, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1919) Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui vienas vadų Žemaitijoje Antanas Liesys. Nuo 1945 Jungtinės Kęstučio apygardos Rolando būrio partizanas. Nuo 1947 05 apygardos štabo informacinio skyriaus, nuo 1948 06 Vakarų Lietuvos Jūros srities štabo Agitacijos ir propagandos skyriaus viršininkas. Nuo 1948 Žemaičių apygardos specialiojo būrio palaikyti ryšiams tarp apygardos ir srities vadas. Visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo, įvykusio 1949 02 2/22, Mėnaičių kaime (Radviliškio r.) vienas dalyvių. Žuvo 1951 02 10 Čepaičiuose (Telšių r.). Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (2004).

Juozas Meškauskas
2024 04 16

135 metai, kai Panevėžyje gimė (1889) Lietuvos kariuomenės kapelionas, kunigas, kanauninkas Juozas Meškauskas. 1913 baigė Žemaičių kunigų seminariją, 1917 Dvasinę akademiją Sankt Peterburge. 1918 Panevėžyje dalyvavo telkiant Lietuvos kariuomenės savanorius. Nuo 1919 Kauno kunigų seminarijos profesorius, 1922–1940 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1949 gyveno JAV, kunigavo, buvo Lietuvos skautams remti draugijos vicepimininkas. Mirė 1957 11 30 Niujorke (JAV).

1794 sukilimas
2024 balandis

230 metų, kai Lietuvoje prasidėjo (1794) Tado Kosciuškos vadovaujamo sukilimo kariniai veiksmai. Prisiekusios kovoti už savo šalies laisvę prie sukilėlių vienos pirmųjų prisijungė ir Panevėžyje stovėjusios Lietuvos kariuomenės dalys.

2024 balandis

770 metų, kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose – Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos 1254 balandžio mėn. akte dėl Žiemgalos žemių padalijimo – paminėta Upytės žemė.