Gediminas Rastenis
2024 04 25

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1954) šachmatininkas, šachmatų treneris Gediminas Rastenis. Mokėsi Panevėžio J. Balčikonio vidurinėje mokykloje. 1975 baigė Vilniaus universitetą. 1976–1992 ir nuo 1995 Vilniaus šachmatų mokyklos treneris, 1992–1995 Vokigano Lake parko centro (JAV) instruktorius. LSSR nusipelnęs treneris (1987), Lietuvos moterų šachmatų rinktinės treneris (2008), Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionas (1972–1974), Europos korespondencinių šachmatų čempionas (1983–1987). 1984–1985 kartu su broliu Mindaugu Rasteniu ir kitais leido pogrindinį antisovietinį leidinį „Juventus academika“.

Boleslovas Užpolevičius
2024 04 25

110 metų, kai Panevėžyje gimė (1914) karo lakūnas Boleslovas Užpolevičius. Mokėsi Panevėžio lenkų gimnazijoje. 1935–1937 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1938–1939 mokėsi lakūnų mokykloje Dębline (Lenkija). Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui su Lenkijos karinėmis pajėgomis pasitraukė į Prancūziją, iš ten – į Didžiąją Britaniją. 1942 paskirtas į 300 divizioną Hemswelleryje (netoli Londono). Žuvo oro mūšyje 1942 03 27 Šiaurės jūroje prie Olandijos pakrantės (1948 palaidotas Didžiosios Britanijos karių kapinėse prie Bergen op Zoomo, Olandija). Apdovanotas Narsuolio kryžiumi (1941, 1942).

1794 sukilimas
2024 balandis

230 metų, kai Lietuvoje prasidėjo (1794) Tado Kosciuškos vadovaujamo sukilimo kariniai veiksmai. Prisiekusios kovoti už savo šalies laisvę prie sukilėlių vienos pirmųjų prisijungė ir Panevėžyje stovėjusios Lietuvos kariuomenės dalys.

2024 balandis

770 metų, kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose – Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos 1254 balandžio mėn. akte dėl Žiemgalos žemių padalijimo – paminėta Upytės žemė.