Karolis Reisonas
2024 04 26

130 metų, kai Pabažyje (Latvija) gimė (1894) inžinierius architektas Karolis Reisonas. 1920 baigė Imperatoriaus Nikolajaus I civilinių inžinierių institutą Sankt Peterburge. 1922–1930 architektas Šiauliuose, nuo 1925 Šiaulių miesto inžinierius. 1930–1938 Kauno miesto inžinierius, statybos skyriaus vedėjas. 1941–1944 Panevėžio miesto inžinierius, burmistras. Nuo 1949 gyveno Australijoje, dirbo Adelaidės miesto architektūros skyriuje. Parašė 2 vadovėlius. Mirė 1981 07 17 Adelaidėje.

1794 sukilimas
2024 balandis

230 metų, kai Lietuvoje prasidėjo (1794) Tado Kosciuškos vadovaujamo sukilimo kariniai veiksmai. Prisiekusios kovoti už savo šalies laisvę prie sukilėlių vienos pirmųjų prisijungė ir Panevėžyje stovėjusios Lietuvos kariuomenės dalys.

2024 balandis

770 metų, kai pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose – Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos 1254 balandžio mėn. akte dėl Žiemgalos žemių padalijimo – paminėta Upytės žemė.