Tadas Chodakauskas
2024 05 04

135 metai, kai Gavenonyse (Pakruojo r.) gimė (1889) karininkas, visuomenės veikėjas Tadas Chodakauskas. Sankt Peterburge studijavo universitete, baigė Pavelo karo mokyklą. 1919–1924 Panevėžio miesto ir apskrities karo komendantas. 1925–1940 Panevėžio miesto burmistras, Lietuvos valstybinio banko Panevėžio skyriaus valdybos narys. 1945 NKGB suimtas ir užverbuotas sovietų saugumo agentu. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1929) ir Gedimino 3-iojo laipsnio (1928) ordinais. Mirė 1959 04 22 Vilniuje.