2024 05 07

120 metų, kai panaikintas (1904) spaudos lietuviškais rašmenimis draudimas. Prie šios, 40 metų trukusios kovos, daug prisidėjo ir Panevėžio krašto žmonės, įvairiomis – nelegaliomis (knygnešiai) ir teisinėmis (inž. A. Macijauskas ir kt.) priemonėmis kovoję prieš šį draudimą.