Jonas Masiliūnas
2024 05 13

125 metai, kai Gabuluose (Panevėžio r.) gimė (1899) ekonomistas, valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Masiliūnas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1919 baigė Kauno karo mokyklą, studijavo Lietuvos universitete. Nepriklausomybės kovų savanoris, iki 1922 lapkričio mėn. Ketvirtojo pėstininkų pulko karininkas. 1926–1927 LR Seimo narys ir jo pirmasis sekretorius. 1939–1940 LR susisiekimo ministras. Apdovanotas Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1934). 1941 06 14 suimtas, kalintas Karelijos lageriuose, sušaudytas 1942 12 28 Puksos lageryje (Archangelsko sr.).