2024 05 23

105 metai, kai, vykstant kovoms už nepriklausomybę, Lietuvos kariuomenė galutinai išstūmė (1919) Raudonąją armiją iš Panevėžio.

Ipolitas Franckevičius
2024 05 23

110 metų, kai Pabiržėje (Biržų r.) gimė (1914) pedagogas, gamtos m. dr. Ipolitas Franckevičius. 1924–1934 mokėsi Panevėžio lenkų gimnazijoje. 1938–1939 studijavo Krokuvos Jogailos universiteto Filologijos fakultete. Vokiečių okupacijos metais gyveno Kupiškyje, dalyvavo partizaninėje kovoje prieš vokiečius Vilniaus krašte. Nuo 1946 dirbo Jogailos universitete. Mirė 1985 Krokuvoje (Lenkija).