Nijolė Sivickas de Mockus
2024 05 25

100 metų, kai Kėdainiuose gimė (1924) skulptorė, keramikė Nijolė Sivickas de Mockus (Šivickaitė-Mockienė). Kolumbijos politiko, prof. Antano Mockaus motina. Lankė Panevėžio gimnaziją. 1945–1950 studijavo Štutgarto dailės akademijoje. Nuo 1950 gyveno Kolumbijoje, keramikos mokėsi Juozo Bagdono studijoje Bogotoje. Kūrė (daugiausia iš molio) įvairaus dydžio skulptūras, objektus, instaliacijas. Nuo 1955 dalyvavo parodose. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus Keramikos sąjungos narė. Mirė 2018 09 13 Bogotoje (Kolumbija).

Aleksandras Štombergis
2024 05 25

170 metų, kai Šateikiuose (Plungės r.) gimė (1854) kunigas, švietėjas Aleksandras Štombergis. Mokėsi Žemaičių kunigų seminarijoje. Kunigavo Latvijoje ir Lietuvoje. Aktyvus lietuviškos nelegalios spaudos platintojas. Saločiuose įkūrė lietuvišką mokyklą. 1918–1919 Šiaurės Lietuvoje organizavo partizanų būrius. Nuo 1933 Panevėžio kapitulos garbės kanauninkas. Mirė 1939 06 17 Panevėžyje.