Gražina Šumskienė
2024 06 26

85 metai, kai Rokiškyje gimė (1939) gydytoja terapeutė Gražina Šumskienė. 1962 baigė Vilniaus universitetą. 1966–2016 dirbo Panevėžio apskrities ligoninėje: nuo 1974 terapinio skyriaus vedėja, nuo 1978 Panevėžio apskrities vyr. terapeutė. 1990–1995 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė. Žurnalo „Internistas“ redakcinės kolegijos patariamosios valdybos narė, paskelbė straipsnių spaudoje, dalyvavo ruošiant ligų diagnostikos ir gydymo bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei gydymo ir diagnostikos metodikas. Europos respiratologų asociacijos narė, Lietuvos internistų draugijos valdybos narė, Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio skyriaus narė. Suteiktas Sveikatos žymūno vardas (1985) ir Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas (2007). Mirė 2022 02 26 Panevėžyje.

Antanas Gabrėnas
2024 06 26

115 metų, kai Liepojoje (Latvija) gimė (1909) inžinierius statybininkas, tautodailininkas Antanas Gabrėnas. 1923 atvyko į Panevėžį, mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1936 baigė Kauno Vytauto didžiojo universitetą. Dirbo Kaune, Vilniuje, 1942 grįžo į Panevėžį. Dirbo Spirito kombinate, Autokompresorių gamykloje. Lankė „Spektro“ dailės studiją. 1972 baigė vakarinę dailės mokyklą Panevėžyje. Tapė aliejumi, akvarele, pastele, kalė metalą, raižė grafikos darbus. Mirė 1988 08 13 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2024 06 26

180 metų, kai Plaučiškiuose (Pakruojo r.) gimė (1844) teisininkas, visuomenės veikėjas Stanislovas Raila. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigė teisės mokslus Peterburgo universitete. 1875 grįžo į Lietuvą, buvo vienas pirmųjų lietuvių advokatų Kaune. Įvairių lietuviškų draugijų narys, „Aušros“ rėmėjas, vienas jos bendradarbių. Mirė 1918 Baltoje (Ukraina).

Panevėžio krašto pramonininkų asociacija
2024 birželis

25 metai, kai įkurta (1999) Panevėžio krašto pramonininkų asociacija (iki 2014 Panevėžio pramonininkų asociacija).