Jonas Vytautas Česnakavičius
2024 07 12

100 metų, kai Valdaikiuose (Panevėžio r.) gimė (1924) vienas antisovietinio pasipriešinimo partizanų vadų Aukštaitijoje majoras Jonas Vytautas Česnakavičius. 1944 baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. 1944 įstojo į Lietuvos laisvės armiją, buvo pasiųstas į Abvero žvalgybos mokyklą Vokietijoje ir apmokytas partizaninio karo taktikos. 1945 01 21 su 6 kovotojais desantu nusileido Smilgių valsčiuje, tapo Žaliosios rinktinės partizanu. Nuo 1947 07 01 Žaliosios rinktinės vadas, nuo 1948 05 kartu ėjo apygardos štabo viršininko pareigas. Žuvo 1949 03 19 Laipuškiuose (Pakruojo r.). Karys savanoris (1999).