Pranas Svetika
2024 07 16

120 metų, kai Ibutoniuose (Panevėžio r.) gimė (1904) agronomas, agrarinių m. dr., prof. Pranas Svetika. 1933 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Baigęs studijas dirbo Žemės ūkio rūmų daržovių sėklininkystės inspektoriumi, Aukštosios Fredos daržininkystės mokyklos mokytoju, vėliau paskirtas jos direktoriumi. 1947–1988 dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Parašė knygų apie daržovių auginimą, paskelbė daugiau kaip 200 mokslo ir mokslo populiarinamųjų straipsnių. Mirė 1998 07 28 Kaune.