Irina Nosova
2024 07 19

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1959) dailininkė tapytoja, pedagogė Irina Nosova. Baigė Panevėžio 3-iąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio „Vilties“ progimnazija), 1982 Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1986 dirba Panevėžio dailės mokykloje. 2009 įkūrė suaugusiųjų tapybos studiją „IN“. Nuo 1984 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra sukūrusi scenografijų Lėlių vežimo teatro spektakliams.

Vytis Viliūnas
2024 07 19

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1944) psichologas, humanitarinių m. habil. dr., prof. Vytis Viliūnas. 1962 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1970 Maskvos valstybinį V. Lomonosovo universitetą. Dirbo Vilniaus, Maskvos valstybiniame, Vytauto Didžiojo, Šiaulių pedagoginiame universitetuose. Nuo 1998 Vilniaus edukologijos universiteto profesorius. Paskelbė per 200 mokslinių straipsnių Lietuvoje ir užsienyje, išleido monografijų apie žmogaus emocijų ir motyvacijos raidą. Mirė 2011 11 10 Vilniuje.

Panevėžio bajorų mokykla
2024 07 19

160 metų, kai Panevėžyje, uždarius gimnaziją, įsteigta (1864) valdinė dviklasė apskrities mokykla (bajorų mokykla). 1872 mokykla uždaryta, jos patalpos perduotos Panevėžio mokytojų seminarijai.