2024 07 22

80 metų, kai, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, Sovietų sąjungos Raudonoji armija okupavo (1944) Panevėžį.