Pranas Jankauskas
2024 07 23

95 metai, kai Grincagalėje (Kupiškio r.) gimė (1929) chorvedys, doc. Pranas Jankauskas. 1951–1954 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje, vadovavo Panevėžio miesto saviveikliniams chorams. 1959 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1959–1971 Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros vedėjas. 1971–1984 Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Choro dirigavimo katedros vedėjas. Įvairiais choro meno klausimais paskelbė apie 70 straipsnių ir koncertų recenzijų, sudarė dainų rinkinį moterų chorui, parengė metodinių darbų. Suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas (1979).