Donatas Baltrūnas
2024 08 06

85 metai, kai Salose (Rokiškio r.) gimė (1939) pedagogas, dirigentas Donatas Kazimieras Baltrūnas. 1966 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1966 dėstė Panevėžio konservatorijoje, 1991–2006 jos direktorius. 1966 subūrė Panevėžio pučiamųjų orkestrą „Ekranas“ ir iki 1993 jam vadovavo. 1970–1990 Panevėžio dainų švenčių vyr. dirigentas. 1974–1984 Panevėžio operetės liaudies teatro dirigentas. Žuvo 2006 10 15 Lėno ežere (Ukmergės r.), palaidotas Panevėžyje.

Nijolė Jankutė Užubalienė
2024 08 06

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1929) rašytoja, visuomenės veikėja Nijolė Jankutė-Užubalienė. 1949 apsigyveno JAV. 1968 baigė Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. 1963–1965 Čikagos K. Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokytoja. 1966–1978 dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute. Nuo 1987 dirbo laikraštyje „Draugas“. 2003 persikėlė į Australiją. Išleido knygų vaikams, atsiminimų knygą, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 2011 11 20 Sidnėjuje (Australija). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.