Henrikas Mazūras
2024 09 20

70 metų, kai Ukmergėje gimė (1954) dailininkas grafikas, ekslibrisų kūrėjas Henrikas Mazūras. 1975 baigė Kauno taikomosios dailės technikumą, 2004 Šiaulių universitetą. 1983–2002 dailininkas „Krekenavos agrofirmoje“. 1990–2016 dailės mokytojas Panevėžio r. Krekenavos M. Antanaičio gimnazijoje, 2002–2010 Uliūnų pagrindinėje mokykloje. Nuo 2010 dirba Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijoje. Nuo 1979 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Kūrybos sritys – ekslibrisai, taikomoji grafika. „Metų mokytojas“ (2021). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Jonas Gasiūnas
2024 09 20

120 metų, kai Urboniškyje (Biržų r.) gimė (1904) kunigas, visuomenininkas Jonas Gasiūnas. 1921–1924 studijavo Kunigų seminarijoje Kaune ir 1923–1928 Lietuvos universitete. 1930 Ramygalos, 1931–1933 Krekenavos vikaras ir mokyklos kapelionas. 1935–1944 Panevėžio vyskupijos sekretorius. Nuo 1949 gyveno JAV, dirbo įvairiose katalikų organizacijose. Bendradarbiavo „Panevėžio balse“, parašė kelis straipsnius monografijai „Panevėžys“ (1963). Mirė 1998 03 09 Clearwateryje (JAV).

Juozas Tumas-Vaižgantas
2024 09 20

155 metai, kai Maleišiuose (Anykščių r.) gimė (1869) kunigas, rašytojas, publicistas, literatūrologas, spaudos redaktorius, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, doc. Juozas Tumas-Vaižgantas. 1893 baigė Kauno kunigų seminariją. Kunigavo įvairiose Lietuvos vietose, 1902–1905 Vadaktėliuose (Panevėžio r.). 1905 Didžiojo Vilniaus seimo vienas organizatorių, kūrė lietuviškas mokyklas. 1922–1929 Lietuvos universitete dėstė lietuvių literatūros istoriją. Bendradarbiavo spaudoje, palaikė ryšius su knygnešiais. Apdovanotas Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928), Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu (1932). Mirė 1933 04 29 Kaune.

2024 rugsėjis

80 metų, kai Panevėžio prekybos mokyklos bazėje įkurta (1944) Panevėžio vidurinė ekonominė mokykla, ruošusi ekonomistus respublikos įmonėms bei įstaigoms. Veikė iki 1948.