Kalbininko, pedagogo Petro Būtėno namas

Pastabos

Namas priklausė kalbininkui, tautosakininkui, vertėjui, Panevėžio berniukų gimnazijos ir Panevėžio mokytojų seminarijos pedagogui Petrui Būtėnui. Medinį vilos tipo 220 m² namą ant iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios nusipirkto sklypo savo šeimai P. Būtėnas pastatydino 1933 m.

Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių kariai name buvo įkūrę karo ligoninę, po karo sovietai – Pajuostės lakūnų štabą. 1951 m. namas nacionalizuotas, M. Būtėnienė su vaikais iš jo iškeldinta, nesuteikus šeimai jokių kitų patalpų. 1951–1961 m. pastate veikė vaikų poliklinika, 1974–1989 m. – miesto viešosios bibliotekos filialalas. 1989 m. namas grąžintas savininkams.

1996 m. vakariniame namo fasade atidengta atminimo lenta P. Būtėnui.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/2fb64bd3-bd89-4cfe-bb5e-28f7b02a69e8
  2. Mikeliūnienė, Stasė. Miesto bibliotekų veikla. Iliustr. // Panevėžys : nuo XVI a. iki 1990 m. Panevėžys, 2003. P. 621–625.
  3. Nagrockienė, Ingrida. Marijonų takais – garsaus kalbininko sūnus. Iliustr. // Sekundė. 2021, vas. 2, p. 2, 6.