Mažoji kunigų seminarija

Dabar Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Pastabos

Vyskupo K. Paltaroko iniciatyva mažosios kunigų seminarijos pastato statybos darbai pradėti 1939 m., statybą planuota baigti 1941 m., tačiau, prasidėjus pirmajai sovietinei okupacijai, darbai nutraukti, pastato statyti nebeleista.

Pokariu pastatas baigtas statyti apie 1958 m., tačiau ne pagal A. Gargaso, bet Veros Furman parengtą projektą. Pastato paskirtis pakeista, o išorė įgavo daugiau puošybinių ir dekoratyvių elementų, būdingų ankstyvajai sovietinei architektūrai Lietuvoje. Pastatas atiteko 1950 m. įsteigtam Panevėžio hidromelioracijos technikumui. 1990 m. technikumas sujungtas su Panevėžio žemės ūkio mokykla – įkurta Panevėžio žemės ūkio ir hidromelioracijos mokykla. Nuo 1991 m. pastate veikia Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija (iki 2008 m. – Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinė mokykla).

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3eb828bc-c70f-4835-ad7e-df453838be68
  2. Hidromelioracijos technikume : [technikumas mokslo metus pradėjo naujose patalpose] // Panevėžio tiesa. 1958, spal. 1, p. 2.
  3. Panevėžio hidromelioracijos tarybiniame ūkyje-technikume : [informacinis leidinys]. Panevėžys, 1981. 1 lankstinys (12 p.).
  4. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio mažoji kunigų seminarija. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/panevezio-mazoji-kunigu-seminarija/
  5. Vilkončius, Evaldas. Tarpukario architektūra Antano Gargaso akimis. Iliustr. // Senvagė. 2020, nr. 1, p. 44–47.