Moigių namų kompleksas

Dabar – Panevėžio kraštotyros muziejus

Pastabos

Pastatai priklausė garsiai panevėžiečių Moigių šeimai. Juose gyveno gydytojas, visuomenės veikėjas Tadas Anupras Moigis, teisininkas, visuomenės veikėjas Jonas Mykolas Antanas Moigis.

Pirmosios žinios apie Moigių namus išliko iš 1879 m. Komplekso statyboms panaudotas Tado Moigio žmonos Liudvikos Moigienės-Eidrigevičiūtės kraitis. Sklypas ir pastatai jai priklausė iki pat jos mirties 1931 m.

Pastatas Vasario 16-osios g. 23: svarbiausias komplekso pastatas, kuriame gyveno šeimininkai. Name 1901–1904 m. butą nuomojosi ir savo privatų gydytojos kabinetą laikė dantų gydytoja Julija Janulaitytė, čia gyveno ir rašytojas Jonas Biliūnas. 1940 m. namas nacionalizuotas, jame įsikūrė milicija ir NKVD. Pastato rūsyje 1941 06 25/26 iš miesto besitraukiantys sovietai nukankino Panevėžio apskrities ligoninės gydytojus Juozą Žemgulį, Stanislovą Mačiulį, Antaną Gudonį, medicinos seserį Ziną Kanevičienę ir dar keletą žmonių. Po Antrojo pasaulinio karo pastatas vėl priklausė įvairioms sovietinėms vidaus reikalų struktūroms. 1979 m. perduotas Panevėžio kraštotyros muziejui. Šiuo metu čia veikia pagrindinės Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspozicijos.

Pastatas Vasario 16-osios g. 25a: pirmoji pastato paskirtis buvo ūkinė, vėliau jis išplėstas, įkurta privati Tado Moigio ligoninė. Tarpukaryje jame gyveno Moigių šeimos nariai. Po nacionalizavimo 1940 m. pastatas atiteko sovietinėms vidaus reikalų struktūroms. Po Antrojo pasaulinio karo jame veikė Panevėžio miesto ir rajono vidaus reikalų skyriai. 1993 m. pastatas perduotas Panevėžio kraštotyros muziejui. 2004–2006 m. rekonstruotas, jame įkurtos muziejaus rinkinių saugykos, darbo kabinetai, edukacinės klasės, parodų salės.

Pastatai dar kartą rekonstruoti 2020 m.

Pastato Vasario 16-osios g. 23 fasade 1994 m. atidengta atminimo lenta stalinizmo aukoms.

1997 m. – atminimo lenta Moigių šeimai.

Kompleksą sudaro:

  1. Moigių namų komplekso pirmasis namas (10760);
  2. Moigių namų komplekso antrasis namas (16968);
  3. Moigių namų komplekso trečiasis namas (30370).

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/87a60cc4-eade-4964-8891-f94ce0ee9441
  2. Jalianiauskienė, Vitalija. Jonas Moigis – įsikūnijęs teisingumas. Iliustr. // Sekundė. 2021, bal. 16, p. 6–7. Prieiga internete: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/jonas-moigis-isikunijes-teisingumas/
  3. Moigių namai. Panevėžio kraštotyros muziejus. [Panevėžys], [2007]. 8, [2] p.: iliustr.
  4. Nagrockienė, Ingrida. Panevėžio istorijos sergėtojai. Iliustr. // Sekundė. 2020, saus. 17, p. 1, 4, 8. Prieiga internete: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/218815/
  5. Paškevičienė, Loreta. Sovietinio saugumo pastatai Panevėžio mieste // Krašto paveldas. Panevėžys, 2001. P. 4–5.