Namas, kuriame gyveno knygnešys Juozas Milašiūnas

Pastabos

Grįžęs iš Jungtinių Amerikos Valstijų, į kurias buvo emigravęs, vengdamas suėmimo, knygnešys Juozas Milašiūnas šiame name apsigyveno 1905 m. ir jame gyveno iki mirties 1932 m.

1996 m. Knygnešio dienos proga ant namo fasado atidengta memorialinė lenta J. Milašiūnui.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/10d28b1d-d5f6-4f0b-84cb-48e0a2f2c1a8
  2. Kielė parskrido / Gertrūda Rinkūnienė, Arūnas Spraunius // Panevėžio balsas. 1996, kovo 17, p. 2.