Namas, kuriame gyveno pedagogas, poetas Matas Grigonis

Pastabos

Name 1934–1965 m. gyveno pedagogas, poetas, rašytojas Matas Grigonis. 1934 m. išėjęs į pensiją apsigyveno prie Panevėžio esančiame Senamiesčio vienkiemyje (dab. Panevėžys, Bruknynės g.). Jame gyveno iki 1965 m. Domėjosi selekcija, todėl prie namo užveisė vaismedžių sodą. 1989 m. name įkurta Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parengta M. Grigonio gyvenimo ir kūrybos ekspozicija. Pedagogo giminėms sodybą pardavus, dalis muziejaus eksponatų liko dviejuose namo kambariuose, kita ekspozicijos dalis perkelta į Puziniškio muziejų. Ant namo fasado M. Grigoniui atidengta atminimo lenta.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3241c923-7fb3-4cf2-9ff7-2da5d72a602d
  2. Mato Grigonio sodyba Senamiesčio vnk. : [nuotrauka, 1999 10 08] // Panevėžys. Senamiesčio gatvė XX a. Panevėžys, 2014. P. 235.
  3. Savickienė, Daiva. Ateities kartoms po trupinėlį sukrautas kraitis. Iliustr. // Panevėžio balsas. 2021, rugs. 13/19 (Nr.36), p. 4–5. Prieiga internete: https://sekunde.lt/leidinys/paneveziobalsas/ateities-kartoms-po-trupineli-sukrautas-kraitis/