Panevėžio 3-ioji pradinė mokykla

Pastabos

Naujame pastate Panevėžio 3-ioji pradinė mokykla veiklą pradėjo 1935 12 07. Pastatas pastatytas mokytojo, kraštotyrininko, visuomenės veikėjo Petro Bliumo, ėjusio mokyklos vedėjo pareigas, rūpesčiu ir pastangomis. Tuo metu tai buvo moderniausia Panevėžio apskrities mokykla.

1935 m. viešnagės Panevėžyje metu mokykloje lankėsi JAV lietuvių transatlantinis lakūnas Feliksas Vaitkus.

1939 m. kovo–lapkričio mėn. mokyklos pastate veikė iš Klaipėdos perkeltas Lietuvos Respublikos pedagoginis institutas. Tuo metu institute studijavo būsimasis Pietų Lietuvos partizanų srities vadas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Jam 2008 m. ant pastato sienos atidengta atminimo lenta.

Antrojo pasaulinio karo metais mokyklos pastate veikė ligoninė. 1945 m. patalpos grąžintos mokyklai. 1965 m. prie mokyklos pastatytas priestatas. Nuo 1981 m. mokykloje veikė pionierių namai, vakarinė mokykla, mokyklų filmoteka, moksleivių namai. 1990 m. pastate vėl įsikūrė Panevėžio pradinė mokykla.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/a5a7f28d-2779-400b-9cfc-9aa6a58df660
  2. Panevėžio pradinė mokykla. Prieiga internete: https://www.panpradine.lt/apie-mus/mokyklos-istorija/
  3. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio 3-ioji pradinė mokykla. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/panevezio-3-oji-pradine-mokykla/
  4. Vilkončius, Evaldas. Pradinė mokykla Panevėžyje. Iliustr. Brėž.. Bibliogr. str. gale. Prieiga internete: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1995?rt=3&type=2&ss=panev%c4%97%c5%beys