Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai

Dabar – Panevėžio rajono poliklinika

Pastabos

Panevėžio apskrities savivaldybės pastatas pradėtas statyti 1939 m. Jame be apskrities valdybos dar turėjo įsikurti apskrities viršininko administracija, apskrities policijos vadas, apskrities agronomas, žemės tvarkytojas, mokesčių inspekcija, žemės ūkio rūmų technikas ir dar kelios įstaigos. Buvo statomi ir ūkiniai pastatai, 2 garažai ir 2 butai vairuotojams. 1940 m. birželį dar vyko vidaus apdailos darbai. Pirmosios sovietinės okupacijos metais pastatą užėmė NKVD. Antrojo pasaulinio karo metais pastate buvo įsikūręs tuometinio nacistinės Vokietijos Panevėžio apygardos komisaro Valterio Neumo vadovaujamas komisariatas. 1944–1947 m. į pastatą vėl buvo grįžęs sovietų saugumas. 1950–1974 m. pastate dirbo Panevėžio rajono vykdomasis komitetas. 1977 04 01 jame atidaryta Panevėžio rajono poliklinika, kuri čia veikia iki šiol.

Pastatas pasižymi monumentalia bei išraiškinga architektūra ir atspindi tarpukario laikotarpio architektūros pažangą.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA9C84C2-7186-425E-A16B-AD1DB49BC119
  2. Lelis P. Lietuvos keliu. Toronto, 1973.
  3. Panevėžio rajono centrinės poliklinikos steigimas. Iliustr.. Gretut. tekst. liet., angl. // Poliklinika prie Nevėžio krantų. Panevėžys, 2017. P. 15–17.
  4. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio apskrities savivaldybės pastatas. Iliustr. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/panevezio-apskrities-savivaldybes-pastatas/
  5. Vilkončius, Evaldas. Panevėžio apskrities savivaldybės rūmų atsiradimo istorija. Iliustr., brėž.. Bibliogr. str. gale // Senvagė. 2020, nr. 2, p. 62–67.
  6. Vilkončius, Evaldas. Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai. Iliustr. Brėž.. Bibliogr. str. gale. Prieiga internete: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1977?rt=3&type=2&ss=panev%c4%97%c5%beys