Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika. T. Stasevičiaus nuotrauka

Panevėžio apskrities savivaldybės pastatas

Panevėžio apskritis ilgai neturėjo savo veiklai pritaikyto pastato. Iš pradžių Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas dirbo pastate Vasario 16-osios gatvėje. Viršininko butas buvo Marijos gatvėje.

1933 m. apskrities viršininkas ir administracija įsikėlė į naujas patalpas Respublikos gatvėje Nr. 34. Tuo metu tai buvo „Rambyno“ viešbučio patalpos. Apskrities viršininko butas buvo Ramygalos gatvėje. Pastato apskrities viršininkui ir administracijai statyba buvo vis atidėliojama – planuota pradėti 1937 m., vėliau 1938 m., o pradėta tik 1939 m. Planuota, kad pastatas užims 7 000 m². Čia numatyta įkelti apskrities administracijos darbuotojus ir apskrities pavaldume esančias įstaigas. Pagal pirminius planus statyba turėjo kainuoti 350 000 litų, ji vykdyta pagal statybos inžinieriaus Petro Lelio projektą.

Inžinierius ir architektas Petras Lelis gimė 1904 m. Skaistgiriuose. Tėvai – Anelė ir Ignas Leliai. Šeimoje augo 11 vaikų, 4 iš jų baigė aukštuosius mokslus. Petras mokėsi pas kaimo daraktorių, vėliau Spirakių ir Skaistgirių pradžios mokyklose. Baigęs pradžios mokyklą įstojo į Panevėžio valstybinę gimnaziją. Jos nebaigęs išvyko į Dotnuvos technikumą, kur įgijo kultūrtechniko specialybę. Jau dirbdamas toliau studijavo Kauno universitete technikos fakultete. 1928 m. išvyko mokytis į Prancūziją statybos inžinieriaus ir architekto specialybės. 1930 m. baigė mokslus Prancūzijoje. 1937–1940 m. dirbo Panevėžio apskrities inžinieriumi. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir nuo 1948 m. gyveno Kanadoje. Panevėžio apskrities savivaldybės rūmų projektas – vienas iš sėkmingiausių jo darbų.

Rūmų statyba vyko sudėtingomis sąlygomis. Statybos darbus vykdė Gurvičiaus ir Judelevičiaus firma laimėjusi statybos konkursą. Statybų vertė išaugo iki 400 000 litų. Joje be apskrities valdybos dar turėjo įsikurti apskrities viršininko administracija, apskrities policijos vadas, apskrities agronomas, žemės tvarkytojas, mokesčių inspekcija, žemės ūkio rūmų technikas ir dar kelios įstaigos. Buvo statomi ir ūkiniai pastatai, 2 garažai ir 2 butai vairuotojams. 1940 m. birželį dar buvo vykdomi vidaus apdailos darbai.

1941 m. lapkričio mėnesį pastate įsikūrė Panevėžio apygardos komisaras Valteris Noimas – aukščiausias nacistinės Vokietijos pareigūnas Panevėžio mieste. Nuo 1950 m. pastate veikė Panevėžio rajono vykdomasis komitetas, kuris 1974 m. persikėlė į naujas patalpas dabartinėje Vasario 16-osios gatvėje, o buvęs apskrities savivaldybės pastatas perduotas Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai, kuri čia veikia iki šiol.

Nuotraukoje – Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika. 2013 m.

T. Stasevičiaus nuotrauka.

Donatas Pilkauskas

Aukštaitijos internetinės naujienų agentūros (AINA) projekto „Panevėžio istorijos puslapiai“ straipsnis.
Projekto rėmėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas