Panevėžio lenkų gimnazijos pastatas

Dabar – Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras

Pastabos

Panevėžio lenkų gimnazija atidaryta 1919 m. 1930 m. Kranto gatvėje jai pastatytas naujas pastatas. Statyba aktyviai rūpinosi lenkų švietimo draugija „Oswiata“.

Mokykla visą egzistavimo laikotarpį gavo Lietuvos valstybės dotacijas, nors iš pradžių buvo privati, 1926–1936 m. – valstybinė, nuo 1936 m. vėl tapo privačia. Dėl sumažėjusio moksleivių skaičiaus 1940 06 14 Švietimo ministo K. Jokanto įsakymu gimnazija uždaryta.

Antrojo pasaulinio karo metais pastate veikė 1939 m. iš Klaipėdos į Panevėžį atkeltas Klaipėdos amatų mokyklos Prekybos skyrius. Švietimo įstaiga pavadinta Panevėžio prekybos mokykla. 1943 m. mokyklos patalpose įkurta vokiečių karo ligoninė. Mokyklą teko iškelti į pradinės mokyklos patalpas Danutės gatvėje. 1945 03 07 pastate veiklą pradėjo Panevėžio mokytojų seminarija. 1952 m. seminarija perorganizuota į pedagoginę mokyklą, kuri šiose patalpose tęsė veiklą iki 1956 m., kai buvo likviduota. Tais pačiais metais pastate įsikūrė Panevėžio specialioji internatinė mokykla. Dabar tai – Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9f3e2620-0c10-4b78-b4cb-dd385526946
  2. Maksimaitienė, Ona. Mokytojų seminarijoje // Atsiminimai. Vilnius, 1996. P. 129–135.
  3. Petrulis, Vaidas. Lietuvos miestų ir miestelių modernizacija: Panevėžys. Iliustr. // Bernardinai.lt. 2020, bal. 24. Prieiga internete: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2020-04-24-lietuvos-miestu-ir-miesteliu-modernizacija-panevezys/179954
  4. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio lenkų gimnazija. Iliustr. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/panevezio-lenku-gimnazija/
  5. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio mokytojų seminarija 1944–1952 m. Iliustr. // Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos. Panevėžys, 2016. P. 238–242.
  6. Pilkauskas, Donatas. Panevėžio prekybos mokykla 1939 – 1944 m. Iliustr. Prieiga internete: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-puslapiai/panevezio-prekybos-mokykla-1939-1944-m/
  7. Savickienė, Daiva. Gimnazijos atmintį saugotų lenta. Iliustr. // Sekundė. 2020, gruod. 16, p. 1–2.
  8. Vilkončius, Evaldas. Architektūros procesai XX a. trečiojo dešimtmečio Panevėžyje. Iliustr. // Senvagė. 2021, nr. 1, p. 61–67.