Pastatas, kuriame 1944–1959 m. veikė NKGB-MGB-KGB. Jame kalinti, kankinti ir žudyti antisovietinio pasipriešinimo dalyviai

Pastabos

Pastatas statytas 1937 m. Geležinkelių valdybos Panevėžio geležinkelio stoties administracijai. Šiai paskirčiai naudotas iki 1944 m. 1944–1959 m. jame veikė NKGB-MGB-KGB Lietuvos geležinkelių valdybos Panevėžio stoties poskyris. Per 1944–1949 m. suimta ir pastate įrengtose kamerose kalinta apie 350–400 žmonių. Tai 1941 m. birželio sukilimo dalyviai, partizanai, partizanų rėmėjai ir ryšininkai, besislapstantys nuo šaukimo į Raudonąją armiją, vokiečių karo belaisviai, dirbę vokiečių įstaigose žmonės. Kalintieji kamerų sienose paliko įrėžtus įrašus. Įrašai išlikę dvejose patalpose (Nr. 6 ir Nr. 8), jie konservuoti ir išsaugoti.

1998 m. ant pastato sienos atidengta atminimo lenta.

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/44dcbc69-8e7b-4ef9-a1d2-43f79ddbbd85
  2. Giraitis, Arūnas. Genocidą menantis namas. Bibliogr.: str. gale // Krašto paveldas. Panevėžys, 2011. P. 10–11.
  3. Giraitis, Arūnas. Pasipriešinimo liudytojai. Iliustr. // Panevėžio balsas. 1997, geg. 3, p. 6.
  4. Paškevičienė, Loreta. Sovietinio saugumo pastatai Panevėžio mieste. Schem.. Santr. angl.. Bibliogr.: 28 pavad. // Kultūros paminklai. [Nr.] 9 (2002), p. 86–90.